Trygdeetaten

Dette er klippet fra intranettsidene til trygdeetaten. Eksemplene stammer fra saksmapper og legejournaler ifm behandling av trygdesaker: Pasienten var i ferd med å løpe etter Briskebytrikken, da hun plutselig falt på kne foran domkirken. Pasienten arbeidet på et tak, han mistet taket og falt. Det er sannsynlig at pasienten ikke Les mer…