Info om Hustru 1.0

Hustru 1.0 er et høyst irriterende program som flere og flere har gått til anskaffelse av – uvisst av hvilken årsak. Hustru 1.0 er en applikasjon som virkelig kan romstere i systemresursene med sine selvinstallerende plug-ins og objektorienterte holdning. I dette avsnittet får du en grundig beskrivelse av programmet, dets Les mer…

Trygdeetaten

Dette er klippet fra intranettsidene til trygdeetaten. Eksemplene stammer fra saksmapper og legejournaler ifm behandling av trygdesaker: Pasienten var i ferd med å løpe etter Briskebytrikken, da hun plutselig falt på kne foran domkirken. Pasienten arbeidet på et tak, han mistet taket og falt. Det er sannsynlig at pasienten ikke Les mer…